Har du frågor?

Prata med din kontaktperson som gav dig login-uppgifterna om du har några frågor om själva bokningarna eller om era tider. Är det problem med systemet får du gärna kontakta Tvättstugetid.

Ladda ner vår app

Ladda ner Tvättstugetid på AppStore Ladda ner Tvättstugetid på Google Play